BioEdit tải

BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học
Counter
Tải về phiên bản mới nhất từ Software Informer
Scanned by 75 antivirus programs on Mar 8, 2024. The file is clean, see the report.
Phiên bản: 7.7.1 (x86)
Date update: May 25, 2023
Tên tập tin: bioedit.zip
Kích thước: 15.1 MB

Liên kết bổ sung

Tải về phiên bản mới nhất từ the developer's website
BioEdit.zip

Phiên bản mới nhất của BioEdit

7.7.1 (latest)
May 25, 2023
bioedit.zip
Mar 9, 2017
bioedit.zip
Jan 28, 2019
bioedit.zip

Phần mềm thay thế

Satellite Antenna Alignment
Satellite Antenna Alignment
rating

Calculates the angles necessary for installing satellite dishes.

Unipro UGENE
Unipro UGENE
Miễn phí
rating

UGENE is a free cross-platform genome analysis suite.

Analysis Bio
Analysis Bio
Miễn phí
rating

Analysis Bio helps us design energy efficient buildings in Brazil/Argentina.

Bio-Remote 2
Bio-Remote 2
Miễn phí
rating

Biostar "BIO-REMOTE2" é um fácil de usar ferramenta que serve Biostar placa-mãe.

Bio-Office Lite
Bio-Office Lite
Miễn phí
rating

It provides a solution to record and track the attendance of employees.